Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Hoofdstuk VIII Verplichtingen werknemer, artikel 56

Bijscholing

  1. De werknemer is verplicht de bijscholingsactiviteiten te volgen die door de werkgever voor de uitoefening van de functie noodzakelijk worden geacht en die als zodanig na overleg tussen werkgever en werknemer worden aangewezen.

  2. Deze bijscholingsactiviteiten worden beschouwd als opgedragen werkzaamheden, wat betekent dat de eraan verbonden kosten voor rekening van de werkgever komen.

  3. Het volgen van deze bijscholingsactiviteiten kan in beginsel niet leiden tot overwerk.  

 

 

Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017