Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Hoofdstuk VIII Verplichtingen werknemer, artikel 53

Geheimhouding

De werknemer is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem in zijn functie ter kennis is gekomen. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat die verplichting uit de aard der zaak volgt of hem door de werkgever uitdrukkelijk is opgelegd.

Deze verplichting bestaat niet tegenover hen, die in de hiërarchische lijn boven hem zijn geteld, en ook niet indien de werkgever hem van de betreffende verplichtingen heeft ontheven.

  

Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017