Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Hoofdstuk VII Sociaal-organisatorische regelingen, artikel 46

Scholings- en loopbaanbeleid

  1. De werkgever dient een plan op te stellen met betrekking tot de scholings‑ en loopbaanmogelijkheden van de werknemers gericht op hun huidige en toekomstige functievervulling binnen en buiten de instelling, en dit ter instemming aan de ondernemingsraad voor te leggen.

  2. Dit plan dient in ieder geval bepalingen te bevatten omtrent de navolgende onderwerpen:

    a.   welke (categorieën) werknemers in aanmerking komen voor een loopbaangesprek;

    b.   de wijze waarop met instemming van de werkgever een door de werknemer gekozen deskundige kan worden ingeschakeld ten behoeve van het loopbaangesprek;

    c.   de wijze van facilitering (tijd en kosten);

    d.   welke mogelijkheden door de werkgever worden geboden ter bevordering van doorstroming naar hogere functies.

 

 

 

Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017