Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Hoofdstuk VI Voorzieningen voor vakorganisaties, artikel 41

Faciliteiten vakorganisaties

Mits een verzoek daartoe binnen redelijke normen wordt gedaan, is de werkgever verplicht de volgende faciliteiten te verstrekken aan de werknemer die bestuurslid is van een van de werknemersorganisaties als bedoeld in de aanhef van de cao en/of aan de werknemer die is aangemerkt als vertegenwoordiger van genoemde organisaties:

  1. Gebruik van publicatieborden, teneinde aan werknemers informatie te kunnen verstrekken over de vakorganisatie(s) en/of aankondigingen van deze vakorganisatie(s) bekend te kunnen maken.

  2. Gebruik van ruimten/lokalen van de instelling, ten dienste van buiten werktijd te houden bijeenkomsten van de werknemers­organi­satie(s), gericht op activiteiten van de organisatie(s) ten behoeve van het werk in de instelling.

  3. Gebruik van de telefoon voor het leggen van contacten in het kader van het sub a en/of b vermelde.

  4. Leggen van schriftelijke dan wel mondelinge contacten als bedoeld in sub c met leden van hun organisatie, die werkzaam zijn in de instelling.

 

 

Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017