Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Hoofdstuk IX Verplichtingen werkgever, artikel 58

Informatie aan de werknemer

De werkgever is verplicht in alle vestigingen ter vrije inzage van de werknemers te hebben: een exemplaar

  1. van het op de werknemer van toepassing zijnde pensioenreglement;
  2. de eventueel daarnaast op de werknemer van toepassing zijnde regelingen en instructies, welke hij bij het verrichten van zijn werkzaamheden moet naleven;
  3. de statuten en het huishoudelijk reglement van de werkgever.

 

 

Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017