Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Hoofdstuk IV Vakantie en verlof, artikel 37

Voorwaarden verlof op grond van de Wet arbeid en zorg

  1. Onder het behoud van salaris wordt voor de toepassing van artikel 35 en de Wet arbeid en zorg ook verstaan het behoud van de toelage onregelmatige diensten, die de betrokken werknemer in de drie kalendermaanden voorafgaande aan het extra verlof gemiddeld heeft ontvangen.

  2. Behoudens onvoorzienbare gevallen wordt extra verlof als bedoeld in artikel 35 uiterlijk een week van tevoren aangevraagd.

 

 

 

Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017