Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Hoofdstuk IV Vakantie en verlof, artikel 34

Openstelling op zon- en feestdagen

 1. In afwijking van het bepaalde ten aanzien van de zon- en feestdagen in artikel 33 kan de werkgever een regeling treffen voor openstelling op  deze dagen.

 2. Het voorgenomen besluit tot deze regeling behoeft de instemming van de ondernemingsraad.

 3. Indien de ondernemingsraad instemming heeft gegeven tot een regeling voor openstelling op zondag kan de werkgever met individuele werknemers op basis van vrijwilligheid een afspraak maken ten aanzien van het opdragen van werkzaamheden op zondag. Deze afspraak omvat onder andere op hoeveel zondagen per jaar werkzaamheden kunnen worden opgedragen.

 4. a.  Tenzij de werknemer specifiek wordt/is aangesteld om werkzaamheden op zon- en/of feestdagen te verrichten, is de werknemer vrij om afspraken te weigeren die leiden tot het verrichten van werkzaamheden op zon- en/of feestdagen door die werknemer.

  b.  Indien de werkgever en de werknemer bij aanstelling van de werknemer overeenkomen dat de werknemer werkzaamheden op zon- en/of feestdagen zal verrichten, dan wordt deze afspraak in de individuele arbeidsovereenkomst opgenomen.
  Op een gemotiveerd verzoek van de werknemer wordt deze afspraak herzien, hetgeen leidt tot een wijziging van de arbeidsovereenkomst.

  c.  Indien de werkgever en de werknemer gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst overeenkomen dat de werknemer werkzaamheden op zon- en/of feestdagen zal verrichten dan geldt deze afspraak in principe voor onbepaalde tijd.
  Op gemotiveerd verzoek van de werknemer kan herziening van de afspraak plaatsvinden, waarbij een opzegtermijn van 6 maanden geldt, te rekenen vanaf het moment van indienen van dit verzoek bij de werkgever, tenzij een kortere opzegtermijn wordt overeengekomen.Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017