Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Hoofdstuk III Werk- en rusttijden, artikel 23

Overwerk

  1. Aan de werknemer kan door de werkgever in bijzondere gevallen incidenteel overwerk worden opgedragen tot ten hoogste een negende deel van de werktijd van een werknemer met een volledig dienstverband als bedoeld in artikel 21 lid 1.

  2. Op verzoek van de werkgever én met instemming van de werknemer kan de in lid 1 genoemde begrenzing worden overschreden.

 

 

Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017