Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Hoofdstuk III Werk- en rusttijden, artikel 21

Werktijden

  1. De werktijd bedraagt voor een werknemer met een volledig dienstverband 36 uur per week.

    De werktijd bedraagt voor een werknemer met een deeltijd dienstverband het in de arbeidsovereenkomst vastgestelde aantal uren per week.

  2. De werktijd mag gemiddeld worden genomen, met dien verstande dat de werkgever een overschrijding van ten hoogste een negende deel van genoemd aantal uren per week mag opdragen.

    De verdere toepassing van werktijden vindt plaats op basis van het gestelde in artikel 22.

    De werkgever bepaalt de keuze in overleg met de betrokken werknemer binnen de grenzen zoals vastgesteld in artikel 22.

  3. De maximumlengte van de arbeidstijd per dienst (structureel) bedraagt 10 uur.

 

 

Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017