Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Hoofdstuk II Salariëring en vergoedingen, artikel 10

Salaris

  1. Het salaris van de werknemer wordt vastgesteld overeenkomstig de bij deze cao behorende Bijlage A: de Salarisregeling Openbare Bibliotheken.

  2. Ten minste alle wijzigingen van het salaris worden de werknemer schriftelijk in een gespecificeerde omschrijving medegedeeld. De werkgever houdt de werknemer op de hoogte van de samenstelling van zijn nettosalaris, zoals dat wordt berekend met toepassing van de wettelijke en eventueel volgens het pensioenreglement voorgeschreven inhoudingen op zijn salaris, en eventuele vergoedingen en toelagen.

  3. De uitbetaling van het salaris geschiedt maandelijks vóór of op de 28e van de kalendermaand waarover de werknemer salaris geniet.

 

 

Toelichting sociale partners

Per 1 januari 2019 zijn de salarissen verhoogd met 1,5%.

Printen
Laatst bijgewerkt op: 22 januari 2019