Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Hoofdstuk I Algemene bepalingen, artikel 6a

Detachering

  1. De werkgever kan de werknemer uitsluitend met diens instemming bij een andere organisatie detacheren.

  2. Werkgever en werknemer spreken voorafgaand aan de detachering de duur van de detachering af. Deze afspraak wordt vastgelegd in een detacheringsovereenkomst.

  3. De organisatie waarbij detachering plaatsvindt, kan niet treden in de rechten en plichten van de werkgever waarmee de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten, tenzij dit is overeengekomen in de detacheringsovereenkomst.

  4. Een detacheringsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan.

  5. Een afschrift van de detacheringovereenkomst wordt aan de arbeidsovereenkomst van de werknemer gehecht.

 

 

Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017