Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Hoofdstuk I Algemene bepalingen, artikel 4

Aard van de arbeidsovereenkomst

  1. a. De arbeidsovereenkomst kan onverminderd het bepaalde in artikel 7:652 en 7:676 van het BW worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

    b. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vermeldt de reden voor de tijdelijkheid, en het tijdstip waarop of de omstandigheid waaronder deze eindigt. Indien de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan ter vervanging, wordt de naam van de vervangen werknemer vermeld. 

  2. Op arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is artikel 7:668a van het BW van toepassing.

 

 

 

 

Printen
Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2018