Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Bijlage D: Regeling Sociaal Plan, hoofdstuk 2 Maatregelen gericht op ondersteuning naar ander werk bij de werkgever, artikel 5

Aanwijzing herplaatsingskandidaten

  1. De werkgever stelt het formatieplaatsenplan vast na advies van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging conform artikel 25 lid 1 WOR.

  2. De werkgever maakt het formatieplaatsenplan bekend aan de werknemers.

  3. De werkgever stelt vast welke werknemers hun functie behouden en van welke werknemers de functie komt te vervallen. De werknemer van wie de functie vervalt of wijzigt wordt aangemerkt als herplaatsingskandidaat. Bij de aanwijzing van werknemers van wie de functie vervalt wordt rekening gehouden met de criteria van het Ontslagbesluit.

  4. De werkgever deelt mee aan de werknemer of hij zijn functie behoudt, dan wel of hij aangemerkt wordt als herplaatsingskandidaat. Deze mededeling wordt binnen een week na het gesprek schriftelijk aan de betreffende werknemer bevestigd.

 

 

Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017