Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Bijlage M: Ontheffingsregeling (ex artikel 75), artikel 2

Aanvullende voorwaarden bij partieel ontheffingsverzoek

In aanvulling op artikel 1, gelden in het geval van een ontheffingsverzoek voor uitsluitend een aantal werknemers dan wel ten aanzien van een aantal cao-bepalingen de volgende aanvullende voorwaarden:

De werkgever is verplicht het verzoek tot partiële ontheffing vergezeld te doen gaan van:

  1. een vermelding van de cao-bepaling(en) waarvoor de werkgever ontheffing vraagt; en/of

  2. de namen en adressen van de werknemers voor wie ontheffing wordt gevraagd, alsmede een afschrift van hun arbeidsovereenkomst; en

  3. de redenen waarom de werkgever ontheffing vraagt voor deze groep werknemers dan wel voor deze cao-bepalingen en beargumenteert waarom deze redenen moeten leiden tot partiële ontheffing van de cao; en

  4. een concreet en gemotiveerd voorstel over de na de ontheffing van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden voor de betreffende groep werknemers dan wel in plaats van de cao-bepalingen waarvoor partiële ontheffing wordt gevraagd; en

  5. een bewijs van overleg en reactie van de betreffende vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties en de instemming van de ondernemingsraad dan wel personeelsvertegenwoordiging.
Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017