Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Bijlage L: Regeling meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (ex artikel 14), artikel 1

Bronnen

De arbeidsvoorwaarden die de werknemer kan inwisselen zijn de navolgende tijdbronnen:

  1. de voor hem, op grond van artikel 27 cao geldende jaarlijkse vakantie-uren voor zover deze het wettelijk minimum aantal vakantie-uren overstijgen;

  2. de op grond van de overgangsbepaling  (artikel 27, lid 6 cao)  opgebouwde verhoogde vakantierechten;

  3. vrije tijd die ontstaat als gevolg van de toepassing van artikel 22 cao;


en de navolgende geldbronnen:

  1. het brutosalaris;

  2. de bruto vakantietoeslag met inachtneming van het minimum als bedoeld in artikel 32 van de cao en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;

  3. de eindejaarsuitkering als bedoeld in artikel 76 cao;

  4. de vergoeding onregelmatige dienst als bedoeld in artikel 12 cao;

  5. de mobiliteitstoeslag als bedoeld in artikel 19 cao;

  6. arbeidsmarkttoeslag als bedoeld in artikel 20 cao;

  7. het deel van het brutosalaris dat gelijk is aan de reiskosten woon-werkverkeer die niet worden vergoed op basis van Bijlage J van de cao.

 

 

Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017