Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Bijlage J: Tegemoetkoming woon-werkverkeer (ex artikel 61), artikel 2

Aanspraak op tegemoetkoming woon-werkverkeer

  1. De werknemer heeft aanspraak op een tegemoetkoming woon-werkverkeer in de reiskosten voor het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling. De reiskosten voor de eerste 10 kilometer enkele reisafstand woon-werkverkeer worden niet vergoed¹.

  2. De werkgever kan met instemming van de ondernemingsraad en met inachtneming van de Wet op de ondernemingsraden een maximum stellen aan het aantal kilometers dat wordt vergoed.

  3. De tegemoetkoming woon-werkverkeer is verschuldigd in de noodzakelijk te maken reiskosten en bedraagt € 0,19 per kilometer met inachtneming van de fiscale regels.

  4. a. De werknemer die geen recht heeft op een vergoeding van de verhuiskosten op grond van de Regeling Vergoeding Verhuiskosten (bijlage I), ontvangt geen verhoging van de tegemoetkoming woon-werkverkeer indien hij is verhuisd naar een woonplaats op grotere afstand van zijn plaats van tewerkstelling.

    b. De werknemer die geen recht heeft op een vergoeding van de verhuiskosten op grond van de Regeling Vergoeding Verhuiskosten (bijlage I), ontvangt indien hij verhuist naar een woonplaats op kleinere afstand van zijn plaats van tewerkstelling een tegemoetkoming in de verhuiskosten. Deze tegemoetkoming bedraagt gedurende 24 maanden de door zijn verhuizing veroorzaakte verlaging van diens maandelijkse tegemoetkoming woon-werkverkeer, bedoeld in dit artikel.


     

    [1] Voorbeeld: bij een reisafstand van 13 kilometer (enkele reisafstand) krijgt de werknemer een vergoeding voor (2x13) - (2x10) = 6 afgelegde kilometers, dus 6 x € 0,19.

Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017