Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Bijlage I: Vergoeding verhuiskosten (ex artikel 61), artikel 1

Begripsomschrijvingen

Woonplaats
de gemeente of het met name bekende afzonderlijk liggend deel van die gemeente waar de woning van de werknemer is gelegen;

Plaats van tewerkstelling
de vestiging(en) waar de werknemer feitelijk zijn werkzaamheden verricht;

Gezinsleden
de echtgeno(o)t(e), de eigen, stief- en pleegkinderen van de werknemer, die deel uitmaken van zijn gezin, alsmede de relatiepartner als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub n van het algemeen gedeelte van de cao;

Eigen huishouding voeren
het bewonen van woonruimte met een eigen inboedel, omvattende, naast het meubilair ten minste de voor twee vertrekken - waaronder de woonkeuken kan worden begrepen - gebruikelijke stoffering benevens eigen keukenuitrusting;

Jaarsalaris
twaalfmaal het tussen werkgever en werknemer overeengekomen bruto maandsalaris vermeerderd met de vakantietoeslag, als bedoeld in artikel 32 van het algemene gedeelte van de cao;

Verhuiskostenvergoeding
tegemoetkoming in de kosten van een verhuizing.

 

 

 

Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017