Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Bijlage E: Regeling studiefaciliteiten (ex artikel 64), artikel 4

Tegemoetkoming in studiekosten

  1. Voor volledige tegemoetkoming komen in aanmerking:

    a. indien de studie in een andere plaats dan de woonplaats of plaats van tewerkstelling gevolgd moet worden, de noodzakelijk gemaakte reiskosten;
    b. de werkelijk gemaakte kosten welke in verband met het afleggen van een examen noodzakelijkerwijze worden gemaakt voor nachtverblijf en het gebruik van maaltijden.
  2. Voor een tegemoetkoming tot maximaal 50% komen in aanmerking de noodzakelijk gemaakte cursus- en leskosten, de examen- en diplomakosten, alsmede de aanschaffingskosten van het verplicht gestelde studiemateriaal.
  3. Een tegemoetkoming in studiekosten wordt eerst verleend nadat de werknemer schriftelijk heeft verklaard dat hij bekend is met de verplichting tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling als bedoeld in artikel 5 van deze regeling.

 

 

Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017