Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Bijlage C: Kaderregeling werktijden (ex artikel 22), artikel 1

Vaststellen, wijzigen of intrekken werktijdenregeling

  1. Alvorens de werkgever besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van de werktijdenregeling op grond van artikel 22 van de cao wordt het voorgenomen besluit ter instemming voorgelegd aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

  2. Uitgaande van de openingstijden neemt de werkgever in de werktijdenregeling in elk geval de begin- en eindtijden van diensten op.

 

 

Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017