Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Bijlage A: Salarisregeling Openbare Bibliotheken (ex artikel 10), artikel 8

Bepaling salaris adjunct-directeuren en directeuren

Op de bepaling van het salaris van de functies van adjunct-directeur en directeur zijn deze regeling en de daarbij behorende salarisschalen niet van toepassing, uitgezonderd de alge­mene salarisverhogingen van de CAO, uitgedrukt in een percentage vermeld in artikel 9.

 

 

Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017