Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Bijlage A: Salarisregeling Openbare Bibliotheken (ex artikel 10), artikel 4

Periodieke verhoging

  1. Het salaris van de werknemer wordt jaarlijks verhoogd met één periodiek tot het maximum van de schaal.

  2. Een verhoging van het salaris gaat in met de eerste dag van de maand, waarin volgens het gestelde in deze Bijlage, de aanspraak is ontstaan.

  3. De werkgever kan, met inachtneming van artikel 27 WOR, besluiten het toekennen van een periodieke verhoging als bedoeld in lid 1 afhankelijk te stellen van een voldoende beoordeling die conform het gestelde in artikel 51 van deze cao is vastgesteld.

 

 

Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017