Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Bijlage A: Salarisregeling Openbare Bibliotheken (ex artikel 10), artikel 1

Begripsbepalingen

  1. salarisschaal: reeks van bedragen corresponderend met een vaste reeks volgnummers, zoals genoemd in artikel 9 van deze regeling;
  2. salaris: het op de werknemer van toepassing zijnde bedrag uit de op hem van toepassing zijnde salarisschaal;
  3. salarisanciënniteit: de tijd, die in aanmerking komt voor de vaststelling van het salaris van een werknemer op een hoger bedrag dan het voor een volwassene geldende minimum van de schaal, welke op zijn functie betrekking heeft;
  4. periodiek: het verschil tussen opeenvolgende bedragen in de salarisschaal, corresponderend met opeenvolgende volgnummers;
  5. formatieplaats: een functie van 36 uur per week uitgevoerd door een of meer werknemers;
  6. FUWA-instrument: het rekenprogramma dat onder die naam door de VOB wordt aangeboden en onderhouden en door partijen bij deze cao is geaccordeerd voor de bepaling van het niveau van functies en de inschaling van deze functies in deze salarisregeling. Het FUWA-instrument maakt het mogelijk om iedere denkbare functie te waarderen overeenkomstig deze cao;
  7. FUWA-expert: deskundige die na het volgen van een namens de VOB onder de naam 'expert-training' aangeboden opleiding en na een geslaagd toetsing namens de VOB geschikt is bevonden om het FUWA-instrument voor de werkgever te gebruiken en de werkgever te adviseren bij de waardering van het niveau van een functie. De hoedanigheid 'FUWA-expert' kan alleen behouden worden door deelname aan een jaarlijks door de VOB te organiseren intervisiebijeenkomst;
  8. adjunct-directeur en directeur: degene die een arbeidsovereenkomst heeft met de werkgever, met betrekking tot de functie van adjunct-directeur of respectievelijk directeur.

 

 

Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017