Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Cao's in print

NBD Biblion heeft in 2015 een tekstuitgave uitgebracht van de cao Openbare Bibliotheken 2015-2019. 

Inmiddels is de cao driemaal tussentijds gewijzigd (in 2016, 2017 en 2018). Omdat het slechts om een aantal wijzigingen gaat, is er geen nieuw cao-boekje gedrukt. Een overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2017 én 2018 is als pdf uit te printen en kan als insteekblad in het cao-boekje uit 2015 worden gestopt. Ook heeft de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) een toelichting op de gewijzigde artikelen voor u opgesteld. Deze is na inlog in de rechterkolom te downloaden.

De werkgever is verplicht de cao digitaal aan te bieden aan werknemers conform artikel 57, cao OB 2015-2019.

De looptijd van de cao is van 15 juni 2015 tot en met 30 juni 2019.

Bekijk hier de cao Openbare Bibliotheken in webversie of in pdfHet cao-boekje is een tekstuitgave van de cao Openbare Bibliotheken 2015. Bestel het cao-boekje voor 9 euro (incl. btw) bij NBD Biblion.

Nieuwe minimumloonregels per 1 juli 2017 en cao OB - jun 2017

Per 1 juli 2017 gaat de leeftijd voor het volwassen minimumloon stapsgewijs omlaag en het minimumloon voor jongeren stapsgewijs omhoog. Concreet betekent dit voor de salarisregeling van de cao Openbare Bibliotheken (OB) dat werknemers van 22 jaar die in de eerste of tweede trede zitten van de jeugdschaal per 1 juli het wettelijk minimumloon ontvangen. Per 1 juli is het minimumloon € 1565,40 per maand, in de cao afgerond op € 1566.

De overige bedragen in de jeugdschalen in de cao OB veranderen niet omdat ze nog steeds hoger zijn dan de verhoogde bedragen minimumjeugdloon.

Kijk hier voor de salaristabel per 1 juli 2017.

Verlaging en verhoging

De leeftijd waarop iemand recht heeft op het wettelijk volwassen minimumloon gaat in twee stappen omlaag van 23 jaar naar 21 jaar. Per 1 juli 2017 gaat de leeftijd omlaag van 23 jaar naar 22 jaar. Tegelijkertijd gaat het minimumloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar (minimumjeugdloon) in stappen omhoog.  Op de gebruikelijke halfjaarlijkse verhoging na, wijzigt het minimumloon voor werknemers in de leeftijdscategorie 15 tot en met 17 jaar niet.Per 1 juli 2019 gaat de leeftijd omlaag naar 21 jaar voor het volwassen minimumloon.

Lees voor meer informatie de factsheet van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Compensatieregeling

Door de stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon voor de leeftijd van 18 tot en met 21 jaar, krijgen werkgevers te maken met hogere loonkosten. Met een compensatieregeling kunnen werkgevers rekenen op een tegemoetkoming volgens de systematiek die aansluit bij het reguliere lage-inkomensvoordeel (LIV) binnen de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl). Deze tegemoetkoming wordt uitgedrukt in een vast bedrag per verloond uur en is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer op 31 december van het voorafgaande jaar en het gemiddelde uurloon in het betreffende kalenderjaar. De compensatie wordt na afloop van een kalenderjaar automatisch vastgesteld en via de belastingdienst uitbetaald aan werkgevers die daar recht op hebben. De compensatieregeling treedt in werking op 1 januari 2018. Omdat de verhoging van het minimumjeugdloon al ingaat per 1 juli 2017, wordt de compensatie voor het jaar 2018 vermenigvuldigd met 1,5.

Invulling loonruimte 2017 bekend - jan 2017

De leden en de achterban van FNV Publiek Belang en CNV Connectief zijn akkoord met de invulling van de loonruimte.
De nieuwe salarisschalen en de eindejaarsuitkering zijn nu verwerkt in de teksten van de cao. Afgesproken is de loonruimte, die in de cao OB 2015-2019 is vastgesteld op 1,75% per jaar, in 2017 als volgt in te vullen:

  • loonsverhoging: 1,4 %
  • verhoging eindejaaruitkering: 0,35%

Salaristabel 2016 bekend - dec 2015

De cao-ledenvergadering van de VOB stemde op 10 december in met de afspraken die de sociale partners op 16 november 2015 in het COAOB hebben gemaakt met betrekking tot invulling van de loonruimte over 2016. Ook de achterban van FNV Publiek Belang en CNV Connectief is akkoord met de invulling van de loonruimte.
De nieuwe salarisschalen en de eindejaarsuitkering zijn nu verwerkt in de teksten van de cao. Bekijk hier de salaristabel 2016. Afgesproken is de loonruimte, die in de cao OB 2015-2019 is vastgesteld op 1,75% per jaar, in 2016 als volgt in te vullen:

  • Loonsverhoging: 1,5 %
  • Verhoging eindejaaruitkering: 0,15%
  • Stijging pensioenpremie werkgevers: 0,1 %

Cao OB algemeen verbindend – sept 2015

De cao Openbare Bibliotheken, met een looptijd van 15 juni 2015 tot en met 30 juni 2019, is in september 2015 algemeen verbindend verklaard (avv).

Nieuwe cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - dec 2014

De leden van de VOB en de leden van de vakorganisaties FNV Publiek Belang en CNV Connectief hebben ingestemd met het akkoord voor een nieuwe cao voor openbare bibliotheken. De nieuwe cao Openbare Bibliotheken kent een looptijd van vier jaar van 15 juni 2015 - 30 juni 2019, net als het sociaal contract. Het principeakkoord, het sociaal contract en een uitgebreide toelichting vindt u op vernieuwing cao.

Cao SBW algemeen verbindend - jun 2015

Op 30 juni heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten tot algemeen verbindendverklaring (avv) van de cao Stichting Bibliotheekwerk. De avv geldt tot en met 31 december 2018. Dit besluit is bekend gemaakt in de Staatscourant van 2 juli 2015.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 23 januari 2018