Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Cao's in print

NBD Biblion heeft in 2015 een tekstuitgave* uitgebracht van de cao Openbare Bibliotheken.

De werkgever is verplicht deze cao digitaal aan te bieden aan werknemers conform artikel 57, cao OB 2015-2019.

De looptijd van de cao is van 15 juni 2015 tot en met 30 juni 2019.

Bekijk de cao Openbare Bibliotheken in webversie of in pdf. Het cao-boekje is een tekstuitgave van de cao Openbare Bibliotheken. Bestel het cao-boekje voor 9 euro (incl. btw) bij NBD Biblion.

*Inmiddels is de cao tweemaal tussentijds gewijzigd (in 2016 en 2017). Omdat het slechts om een aantal wijzigingen gaat, is er geen nieuw cao-boekje gedrukt. Een overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2017 is als pdf uit te printen en kan als insteekblad in het cao-boekje uit 2015 worden gestopt.

Salaristabel 2017 bekend - jan 2017

De leden en de achterban van FNV Publiek Belang en CNV Connectief zijn akkoord met de invulling van de loonruimte.
De nieuwe salarisschalen en de eindejaarsuitkering zijn nu verwerkt in de teksten van de cao. Bekijk hier de salaristabel 2017. Afgesproken is de loonruimte, die in de cao OB 2015-2019 is vastgesteld op 1,75% per jaar, in 2017 als volgt in te vullen:

  • loonsverhoging: 1,4 %
  • verhoging eindejaaruitkering: 0,35%

Salaristabel 2016 bekend - dec 2015

De cao-ledenvergadering van de VOB stemde op 10 december in met de afspraken die de sociale partners op 16 november 2015 in het COAOB hebben gemaakt met betrekking tot invulling van de loonruimte over 2016. Ook de achterban van FNV Publiek Belang en CNV Connectief is akkoord met de invulling van de loonruimte.
De nieuwe salarisschalen en de eindejaarsuitkering zijn nu verwerkt in de teksten van de cao. Bekijk hier de salaristabel 2016. Afgesproken is de loonruimte, die in de cao OB 2015-2019 is vastgesteld op 1,75% per jaar, in 2016 als volgt in te vullen:

  • Loonsverhoging: 1,5 %
  • Verhoging eindejaaruitkering: 0,15%
  • Stijging pensioenpremie werkgevers: 0,1 %

Cao OB algemeen verbindend – sept 2015

De cao Openbare Bibliotheken, met een looptijd van 15 juni 2015 tot en met 30 juni 2019, is in september 2015 algemeen verbindend verklaard (avv).

Nieuwe cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - dec 2014

De leden van de VOB en de leden van de vakorganisaties FNV Publiek Belang en CNV Connectief hebben ingestemd met het akkoord voor een nieuwe cao voor openbare bibliotheken. De nieuwe cao Openbare Bibliotheken kent een looptijd van vier jaar van 15 juni 2015 - 30 juni 2019, net als het sociaal contract. Het principeakkoord, het sociaal contract en een uitgebreide toelichting vindt u op vernieuwing cao.

Cao SBW algemeen verbindend - jun 2015

Op 30 juni heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten tot algemeen verbindendverklaring (avv) van de cao Stichting Bibliotheekwerk. De avv geldt tot en met 31 december 2018. Dit besluit is bekend gemaakt in de Staatscourant van 2 juli 2015.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 22 februari 2017