Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Arbeidsconflict

Een conflictsituatie kan ook binnen bibliotheken voor komen.

Een arbeidsconflict is een conflictsituatie tussen werknemer en werkgever. Van een arbeidsconflict is sprake wanneer tegenstellingen langdurig voortbestaan en niet goed worden opgelost. Als gevolg van een arbeidsconflict kan een werknemer zich niet meer in staat achten te kunnen werken. Als u bent ingelogd treft u in de rechterkolom een 'Protocol bij arbeidsconflict' aan.

Geschillenregeling

De Vaste Commissie van Advies inzake Arbeidsrechtelijke Geschillencommissie is door cao-partijen in het leven geroepen voor geschillen (over de arbeidsverhouding) tussen werkgever en werknemer.

De commissie bestaat uit drie leden:

  • een voorzitter benoemd door partijen gezamenlijk.
  • een lid benoemd door de VOB (werkgeversdelegatie).
  • een lid benoemd door de vakbonden.

De geschillencommissie verschaft een laagdrempelige manier om een geschil op te lossen, zonder dat een rechter erbij betrokken hoeft te worden.

Partijen kunnen ervoor kiezen het advies van de commissie als bindend te beschouwen, dit betekent dat partijen zich zullen houden aan het advies van de commissie.

De geschillenregeling is te vinden in Bijlage F van de cao OB.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 26 november 2018