Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Huis van de Informatie - Parel Route 2020

Voorleesbus Blikkie

In Venlo zijn 'Huizen van de Wijk' opgericht. De Bibliotheek Venlo heeft zich in dit verband ontwikkeld tot 'Huis van de Informatie' en ondersteunt vanuit haar expertise de Informatie en Adviesteams in de wijken bij het effectief en efficiënt vinden van informatie en het verbeteren van hun digitale vaardigheden.

De bibliotheek heeft hiervoor een training ontwikkeld. Als Huis van de Informatie heeft de gemeente Venlo bij de bibliotheek het verzoek neergelegd de sociale kaart te ontwikkelen voor de gemeente.

Het Huis van de Wijk heeft twee belangrijke functies. Ten eerste is dit het organiseren van een open inloop voor buurtbewoners en het samen met de buurt organiseren van activiteiten. De tweede functie is het geven van Informatie en Advies met betrekking tot bv Wmo informatie, financiële informatie en doorverwijzing naar de sociale wijkteams. Het geven van Informatie en Advies wordt uitgevoerd door vrijwilligers, ondersteund door een welzijns- of zorgorganisatie.

Inzet

De training richt zich op: 

  • in het kader van het adviesgesprek vinden en ontsluiten van de juiste informatie. Bv het kennismaken met geschikte websites voor doorverwijzen (o.a. regelhulp.nl);
  • overdragen van deze informatie aan de vrager zodanig dat de vrager zich effectief voelt geholpen en met een goed gevoel weet wat hij / zij als volgende stappen moet gaan doen;
  • voeren van een effectief adviesgesprek (maak het gesprek 'rond' met opening, vraagarticulatie, advies / doorverwijzing, afronding en evaluatie);
  • effectief en efficiënt registreren van de vragen en adviezen en deze voorzien van een evaluatie, zodat hierop beleid kan worden gemaakt.

Opzet

De training richt zich op vrijwilligers, de medewerkers publieke dienstverlening van de bibliotheek en professionals die de vrijwilligers begeleiden.

Het Huis van de Informatie richt zich op inwoners van Venlo die niet of onvoldoende wegwijs zijn in de overheidsinformatie en hulp nodig hebben bij hun gezondheidsvragen, financiële vragen etc. Het gaat met name om de kwetsbare groepen als laaggeletterden, niet digitaal vaardigen of nieuwe inwoners die de weg willen vinden.

Doelstelling en maatschappelijke waarde
  • Borgen dat vrijwilligers het juiste advies geven en op de juiste manier doorverwijzen naar bevoegde instanties.
  • Deskundigheidsbevordering, beter de weg vinden, assertiever in zoeken en vragen en zelfredzaamheid voor inwoners van Venlo bevorderen.
  • Verbeterde reputatie van de bibliotheek als trainer en 'Huis van de informatie' en coördinator van de sociale kaart.
  • De bibliotheek zet zich binnen het sociale domein op de kaart als de onmisbare factor binnen de informatie- en adviesfunctie van de gemeente Venlo.
Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 11 december 2017