Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

B/Slash - Parel Route 2020

Voorleesbus Blikkie

De Bibliotheek Gelderland Zuid heeft met B/Slash een vernieuwend aanbod voor derdejaars leerlingen uit het voortgezet onderwijs dat lezen weer aantrekkelijk maakt voor deze doelgroep. B/Slash is een multimediaal en interactief leesbevorderingstraject. Leraren kijken met verbazing toe hoe hun leerlingen vragen om extra leestijd.

Slash-boeken zijn boeken van bekende schrijvers geschreven op basis van het waargebeurde levensverhaal van een bijzondere jongere. Tot nu toe zijn er 14 boeken in de Slash-reeks, elk boek heeft een ander thema. Iets wat leerlingen erg aanspreekt en extra ingangen biedt om als docent verwerkingsopdrachten te geven. Daarnaast zijn het onderwerpen waarvan het nuttig kan zijn om in de klas te bespreken. Voorbeelden van thema's zijn rouwproces, topsport, misbruik, overleven, anorexia, loverboys en ADHD.

Inzet

De ambitie van docenten Nederlands voor derdejaars Vmbo’ers ligt vaak op 1 boek per jaar lezen. Dit krijgen ze lang niet altijd bij al hun leerlingen voor elkaar. De bibliotheek weet uit ervaring, dat juist Vmbo leerlingen de Slash-boeken erg leuk vinden. Ze sluiten aan bij de belevingswereld en het leesniveau van bovenbouw Vmbo. Deze boeken zijn via B/Slash naast Vmbo ook getest met succes bij derdejaars havo, zowel in stad als op het platteland.

Opzet

Met een leuk boek alleen ben je er nog niet. Het toevoegen van competitieve, multimediale en creatieve elementen zorgt ervoor dat jongeren extra worden geprikkeld. Met quiz- en open vragen scoren groepjes leerlingen punten via digitaal platform Kahoot. Daarnaast zijn er creatieve opdrachten die ook bij andere vakken uitgevoerd kunnen worden. Ouders worden uitgenodigd voor een workshop ‘Leesplezier aan de keukentafel’. KleinKunstig, aanbieder van kunst en cultuur aan jongeren, sluit het project af met een projectdag. Op die dag brengen de leerlingen scenes uit het boek tot leven via een Augmented Reality-route door de school in de vorm van acteer- en animatiefilmpjes. De Rijnbrink Groep heeft het effect van ouderbetrokkenheid bij leesbevordering en het B/Slash-project onderzocht.

Doelgroep

Derdejaars Vmbo-leerlingen en hun ouders. Ook geschikt voor 15+ van Mavo, Havo en Mbo.

Doelstelling en maatschappelijke waarde
  • Het vergroten van leesplezier, -motivatie en –beleving bij jongeren
  • Het vergroten van mediavaardigheid bij jongeren
  • Jongeren, ouders en docenten kennis laten maken met de Slash-reeks
  • Het vergroten van de vaardigheid in praten over leesbeleving, tussen ouders en jongeren
  • Het bewustzijn over laaggeletterdheid vergroten bij docenten 
  • Onderzoeksresultaten over de effecten van ouderbetrokkenheid 3.0 op taalontwikkeling en leesplezier en –gedrag van jongeren.

De aansprekende onderwerpen en opdrachten zorgen ervoor dat jongeren meer gaan lezen. Het uiteindelijke effect hiervan is dat de laaggeletterdheid onder jongeren afneemt.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 11 december 2017