Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

05-04-2018 Voortgang avv-procedure verzamel-cao private aanvulling WW en loongerelateerde WGA

Omslag cao Openbare Bibliotheken

Stichting PAWW verwacht dat de verzamel-cao private aanvulling WW en loongerelateerde WGA voor de Openbare Bibliotheken op 1 juli a.s. van kracht zal.

Stichting PAWW heeft eind januari een aanvraag ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor het algemeen verbindend verklaren (avv) van de verzamel-cao private aanvulling WW en loongerelateerde WGA voor de Openbare Bibliotheken.

In werking

De verzamel-cao treedt in werking de eerste van de maand volgend op de datum van de algemeen verbindend verklaring, en heeft geen terugwerkende kracht.

Cao Openbare Bibliotheken

In de cao Openbare Bibliotheken is in 2015 een protocollaire afspraak (artikel 82) gemaakt waarin sociale partners hebben toegezegd om de duur en opbouw van de WW en WGA te repareren en aan te sluiten bij een landelijke regeling. Die is er nu in de vorm van een verzamel-cao private aanvulling WW en loongerelateerde WGA. Het landelijke uitvoeringsorgaan is de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (SPAWW). Meer informatie vindt u in de pdf 'Informatie cao private aanvulling WW en loongerelateerde WGA'.

Printen
Laatst bijgewerkt op: 19 april 2018