Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

15-05-2018 Model privacyverklaring voor werkgevers

logo: autoriteit persoonsgegevens

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft de werkgever onder meer de verplichting om werknemers tijdig informatie te verschaffen over de verwerking van diens persoonsgegevens, hiervoor heeft de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) een model privacyverklaring opgesteld.

Deze informatieplicht bestaat ook al in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), maar wordt vanaf 25 mei a.s. in de AVG aanzienlijk uitgebreid.

Werknemers en sollicitanten

Dit uitgebreide model privacyverklaring is bedoeld voor uw werknemers en sollicitanten. U dient zelf na te gaan of deze aansluit bij de situatie binnen uw organisatie. Zo nodig moet u de verklaring bijstellen.

Download hier het model in .pdf of .docx.

Bekijk onze pagina Bedrijfsvoering | AVG voor meer informatie.

Printen
Laatst bijgewerkt op: 24 mei 2018