Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

03-05-2017 Gewijzigde cao artikelen algemeen verbindend verklaard

De per 1 januari 2017 gewijzigde artikelen van de cao Openbare Bibliotheken zijn eind april 2017 algemeen verbindend verklaard (avv) en geplaatst in de Staatscourant

Het betreft artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst), artikel 27 (Vakantierecht), artikel 1 Bijlage A (Begripsbepalingen), de Salaristabel 2017 (artikel 9 van Bijlage A Salarisregeling Openbare Bibliotheken) en artikel 1 Bijlage D (Definities). Wij hebben de gewijzigde artikelen van de cao Openbare Bibliotheken voor u op een rijtje gezet.

Avv

'Algemeen verbindend verklaring' houdt in dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft besloten dat de cao Openbare Bibliotheken geldt voor alle werkgevers en werknemers in de sector. 

Daarbij gaat het om de georganiseerde en ongeorganiseerde werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de cao. Hierdoor wordt oneerlijke concurrentie op het gebied van arbeidsvoorwaarden tegengegaan.

Printen
Laatst bijgewerkt op: 18 juni 2018