Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

07-03-2018 Einde project Meervoudig verantwoorden / Nieuw Rekeningschema

v.l.n.r.: Jos Debeij, Francien van Bohemen, Hans van Velzen, Peter van Eijk en Edwin van de Zalm.

Op 28 feb 2018 eindigde het project Meervoudig verantwoorden. Dit project startte in de tweede helft van 2015 on de titel project Nieuw Rekeningschema.

Nieuw Rekeningschema

In de eerste helft van het project Nieuw Rekeningschema werd onderzocht of het bestaande rekeningschema nog goed inzetbaar is in het licht van de vernieuwing van prestatie-indicatoren van openbare bibliotheken. Dit bleek het geval. Er werd ook geconstateerd dat effectmeting en kostentoedeling verdere ontwikkeling behoefden. 

Meervoudig verantwoorden

Het project werd omgedoopt in Meervoudig verantwoorden en er werden twee proeftuinen opgezet waarin samen met bibliotheken werd gewerkt aan ontwikkeling op die twee fronten. Tijdens het project verschenen er een aantal handreikingen en in de stuurgroep werd een standaard voor kostentoedeling vastgesteld die met bibliotheken in de proeftuinen werd gemaakt. Binnenkort verschijnt de projectopbrengst in een publicatie. In de alv wordt de opbrengst voorgelegd aan de leden als nieuw branche-instrumentarium.

Het project werd mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van de Koninklijke Bibliotheek.

De stuurgroep bestaande uit Hans van Velzen (onafhankelijk lid), Jos Debeij (KB), Peter van Eijk (BISC) en Francien van Bohemen (VOB) nam bij die gelegenheid afscheid van projectleider Edwin van de Zalm die de tweede helft van het project de Proeftuin meervoudig verantwoorden leidde.

Meer informatie op Bedrijfsvoering | Rekeningschema.

Printen
Laatst bijgewerkt op: 12 december 2018