Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

18-01-2017 Aanpassingen cao 2017 akkoord

Omslag cao OB 2015-2019

De cao-gebonden werkgevers hebben ingestemd met het principeakkoord 2017. Hiermee is het cao-akkoord definitief.

Ook de achterbannen van de vakbonden hebben ingestemd met het principeakkoord.

Stemming

De 124 cao-gebonden werkgevers, aangesloten bij de VOB, konden twee weken lang stemmen op het principeakkoord 2017 tot wijziging van de cao Openbare Bibliotheken 2015-2019. Ruim de helft van deze leden heeft gereageerd op onze uitnodiging om te stemmen. Alle uitgebrachte stemmen zijn vóór het akkoord. Er zijn geen tegenstemmen uitgebracht.

Het bestuur van de VOB heeft hierna geconstateerd dat er instemming is van de leden met het voorgelegde akkoord.

 

Op Werkgeverszaken | Vernieuwing cao vind je het definitieve akkoord en afzonderlijk de tekstuele aanpassingen in de cao per 2017.

Printen
Laatst bijgewerkt op: 25 april 2018