Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

08-10-2015 Uit de extra alv: voorstel unaniem aangenomen

Afbeelding verkenner Job Cohen spreekt ledenvergadering VOB toe

De ledenvergadering stemt unaniem in met het voorstel van de verkenners Job Cohen en Ton Brandenbarg. 

De algemene ledenvergadering van de VOB besluit:

  • het advies van verkenners Cohen en Brandenbarg terzake van de uitvoerbaarheid van de motie Bergfeld c.s. over te nemen;
  • conform het voorstel van de verkenners een consortium te vormen van Koninklijke Bibliotheek (KB) en de VOB teneinde de inschrijving van klanten en het beheer van de klantgegevens gezamenlijk te realiseren;
  • conform het advies van de verkenners het consortium voor te bereiden door een gemengde werkgroep;
  • het bestuur van de VOB te mandateren om met de KB te overleggen over de inrichting en de opdracht van de werkgroep / voorbereidingsgroep.
Printen
Laatst bijgewerkt op: 22 juli 2019