Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Biblio Monitor en Certificering Monitor

Door hun dienstverlening voortdurend te vernieuwen, spelen de bibliotheken actief in op de veranderende behoeften van de maatschappij. Biblio Monitor en Certificering Monitor zijn twee software programma's voor kwaliteits- en organisatieontwikkeling die uw bedrijfsvoering ondersteunen.

De Certificering Monitor is een pakket, exclusief beschikbaar voor VOB leden, gericht op de certificering. Met het volledige pakket Biblio Monitor kunt u daarnaast digitaal jaarplannen SMART opstellen en de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus doorlopen. Voorbeelddocumenten van andere bibliotheekorganisaties zijn beschikbaar en u kunt beschikbare beleidsstukken delen en aanvullen met uw eigen documenten.

Uw voordeel

Als lid van de VOB kunt u gebruik maken van de Biblio Monitor tegen een speciaal tarief. De Certificering Monitor is exclusief voorbehouden voor VOB leden. Beiden geven toegang tot de benodigde documenten van de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB).

Wanneer interessant?

Bent u bezig met een PDCA cyclus of certificeringsproces? Deze programma's helpen u om deze processen inzichtelijk te maken.

Meer dan 40 bibliotheekorganisaties maken er al gebruik. Monic Gierveld, over Biblio Monitor:

"In mijn functie als kwaliteitsmedewerker voor de regio en voor bibliotheek Hengelo heb ik Biblio Monitor leren kennen als een krachtig instrument om projectplannen te maken. Het levert ons een jaarwerkplan op en door de tussentijdse korte procesevaluaties van direct verantwoordelijken houden we met elkaar makkelijk zicht op de voortgang en ontstaat automatisch ons intern jaarverslag. Met Biblio Monitor kun je echt cyclisch werken en worden alle fases van de PDCA-cyclus goed hanteerbaar!"

Aanbieder

SWSH bv, organisatie achter Biblio Monitor, heeft zich in het verleden bewezen binnen het onderwijsveld met de School Monitor. Inmiddels hebben zij meerdere jaren ervaring binnen onze branche opgedaan.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 23 november 2017