Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Leenvergoedingen

De hoogte van de leenvergoedingen stelt de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) vast.

In de StOL onderhandelt de VOB namens de aangesloten leden met rechthebbenden over het leenvergoeding. De tarieven worden elk jaar opnieuw vastgesteld.

Opgave

De StOL past elk jaar de tarieven aan voor leenvergoedingen.

Voor de jaarlijkse opgave van de uitleencijfers onderscheidt Stichting Leenrecht (SL) drie categorieën:

  • primaire uitleningen, hiermee bedoelt SL een eerste uitlening;
  • betaalde verlengingen, hiermee bedoelt SL een verlenging die als nieuwe uitlening wordt geregistreerd;
  • en niet-betaalde verlengingen, hiermee bedoelt SL een echte verlenging.

Telt u verlengingen als een nieuwe uitlening dan bent u een leenvergoeding verschuldigd. Telt u een verlenging als een echte verlenging dan niet.

Stichting Leenrecht vergelijkt de opgaves van uitleningen van de bibliotheken met de jaarverslagen. Houd daar rekening mee.

Stichting Leenrecht

De leenvergoeding moet worden betaald aan Stichting Leenrecht, die hiervoor is aangewezen door de overheid.
Stichting Leenrecht vertegenwoordigt de belangen van alle rechthebbenden. Deze stichting is tevens belast met de verdeling van de geïncasseerde gelden.
De stichting staat onder wettelijk toezicht van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (CvTA).

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 12 juli 2018