Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Certificering Openbare Bibliotheken

Organisaties die in het bezit zijn van een bibliotheekcertificaat voldoen aan normen op het gebied van het niveau van producten en diensten en landelijke netwerkkwaliteit.

Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) voert de certificering 'Kwaliteit in Beeld' voor periode 2018 - 2022 uit.

Hoe werkt stimuleringspremie?

De VOB verleent op grond van een onderbouwde aanvraag van een bibliotheekorganisatie een stimuleringspremie om haar kwaliteitszorgsysteem op te zetten en te implementeren c.q. het bestaande systeem te verbeteren. Het werkt als volgt:

  • De aanvraagprocedure staat open voor elk lid van de VOB.
  • De VOB-bijdrage moet gezien worden als een stimuleringspremie op structurele kwaliteitszorg.
    De bijdrage is aanvullend op de financiële inspanning van de bibliotheek zelf en gemaximeerd tot een bedrag van € 2.500,-. Het gaat om een eenmalig in de periode van 2019 tot en met 2022.
  • De aanvraag- en toekenningsprocedure verloopt eenvoudig en snel. 
    De aanvragende bibliotheek moet voldoende waarborgen geven (o.a. door een begroting en het zichtbaar maken van de eigen bijdrage) waaruit blijkt dat de stimuleringspremie goed besteed wordt.
  • Het door de bibliotheek op te zetten c.q. het te verbeteren kwaliteitszorgsysteem sluit aan op het certificeringskader 'Kwaliteit in Beeld', zodat de CBCT-audits een vanzelfsprekende schakel zijn in het proces van kwaliteitszorg en de toetsing daarvan.

Naast het verstrekken van een stimuleringspremie zijn een tweetal landelijke ervaringsbijeenkomsten voorzien met als doel ervaringen uit te wisselen om kwaliteitszorg op de best mogelijke manier te borgen.

Documenten

Stimuleringspremie kwaliteitszorg bibliotheekorganisaties Kwaliteit in Beeld' 2019 t/m 2022:

Start stimuleringssubsidie certificering vanaf 2019 - nov 2018

Met ingang van 1 januari 2019 kunnen leden van de VOB een premie kwaliteitszorg bibliotheekorganisaties 'Kwaliteit in Beeld' voor de periode 2019 - 2022 aanvragen. Deze premie heeft als doel een stimulans te geven aan blijvende kwaliteitszorg binnen de branche. De Koninklijke Bibliotheek en de Vereniging van Openbare Bibliotheken hebben hiertoe de handen ineen geslagen en financieren gezamenlijk deze vierjarige regeling. De VOB voert de regeling uit.
Voor de vijf bibliotheken die in 2018 al deelnemen aan de certificering 'Kwaliteit in Beeld' heeft de VOB, vooruitlopend op de regeling, eenzelfde soort aanbod gedaan.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 22 januari 2019