Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Bestuurdersaansprakelijkheidverzekering

Als lid van de VOB maakt u kosteloos gebruik van onze bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

De VOB heeft deze verzekering voor al onze leden afgesloten bij Concordia de Keizer.

Wanneer interessant?

Door een verscherping van de wet wordt het zogeheten niet-behoorlijk bestuur gemakkelijker aangepakt. Bestuurders lopen veel meer risico's om ongewild betrokken te raken bij een aansprakelijkstelling. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt u het privévermogen van alle bestuurders tegen fouten of vermeende fouten van het bestuur. 

Er is sprake van een hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat het hele bestuur (inclusief de raad van toezicht) samen verantwoordelijk is voor het gevoerde beleid en daarmee gezamenlijk aansprakelijk is. Er hoeft dus niet van iedere bestuurder bewezen te worden wat die individueel verkeerd heeft gedaan.

Uw voordeel

Al onze leden zijn automatisch verzekerd voor:

  • Geen eigen risico:
  • Wereldwijde dekking (exclusief USA en Canada):
  • Het gehele bestuur (inclusief oud-bestuursleden) is verzekerd.

Let op!

Veel leden van de VOB zijn de afgelopen jaren samenwerkingen en/of fusies aangaan met andere (culturele) instellingen. Het risico voor verzekeraars is daarmee aan het veranderen. Het kan bijvoorbeeld gaan om ontwikkelingen op het gebied van podiumfaciliteiten, cultuureducatie, uitgebreide horeca of productie. De huidige bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voorziet mogelijk niet of niet voldoende in een adequate dekking voor deze veranderde activiteiten.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 24 september 2019