Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Als lid van de VOB maakt u kosteloos gebruik van onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

De VOB heeft voor alle leden deze verzekering afgesloten bij Concordia de Keizer.

Aansprakelijkheid

Als organisatie kunt u om allerlei redenen aansprakelijk gesteld worden. Bijvoorbeeld door een klant die (letsel)schade oploopt door uw nalatigheid. Ook uw werknemers kunnen tijdens werktijd schade veroorzaken of zelf schade oplopen. Met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid van door derden geleden schade verzekerd, inclusief op geld waardeerbare gevolgschade en smartengeld.

Uw voordeel

Al onze leden zijn automatisch verzekerd voor:

  • Verzekerd bedrag, € 5.000.000,- per aanspraak, gemaximeerd tot € 10.000.000,- per verzekeringsjaar;
  • Eigen risico € 1.000,- bij materiele schade, € 5.000,- bij personenschade (per gebeurtenis) en € 1.500,- in geval van opzicht;
  • Geldig voor bestuursleden, werknemers en vrijwilligers;
  • Wereldwijde dekking exclusief USA en Canada maar voor zakenreizen de hele wereld.

Let op!

Veel leden van de VOB zijn de afgelopen jaren samenwerkingen en/of fusies aangaan met andere (culturele) instellingen. Het risico voor verzekeraars is daarmee veranderd, waardoor bepaalde risico's buiten de VOB bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vallen.

Het is nu mogelijk om tegen aantrekkelijke tarieven en voorwaarden een aanvullende polis af te sluiten. Deze aanvullende polis sluit volledig aan op de bestaande polis. Hierdoor wordt een adequate en volledige dekking verkregen. Daarmee wordt dubbele verzekering voorkomen en zit de gehele bedrijfsaansprakelijkheid bij één verzekeraar. Bij schade ontstaat dus geen discussie tussen verzekeraars.

Concordia de Keizer

Neem gerust contact op met Concordia de Keizer voor nadere informatie.

De premietabel kunt u zien nadat u rechtsboven heeft ingelogd.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 24 september 2019