Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Culturele ANBI-status

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) onderhoudt sinds 2008 de ANBI-status voor haar leden binnen de groepsbeschikking G 47. In 2012 is de status omgezet naar een status Culturele ANBI.

Voorwaarden

De voorwaarden om aan een ANBI-status te kunnen voldoen hebben vooral als doel om het vertrouwen van het publiek te bevorderen door meer openheid te geven over de doelstelling, activiteiten en financiën van de instelling.

De VOB adviseert haar leden om er zelf zorg voor te dragen dat de onderstaande gevraagde gegevens goed vindbaar op de eigen website staan, bijvoorbeeld onder een knop 'Over ons'.

 • Naam van de organisatie
  Gebruik hier de statutaire naam zoals deze bekend is bij de Kamer van Koophandel (KvK) en vermeld hierbij ook het nummer van de KvK en uw fiscale of btw-nummer.
 • Contactgegevens
  Vermeld hier het postadres en het algemene mailadres van de bibliotheek, zoals dat ook bij de KvK bekend is.
 • Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden/Raden van Toezichtleden van de bibliotheek 
  Tenzij daarvoor ontheffing is verleend vanwege een reëel veiligheidsrisico.
 • Doelstelling van de organisatie
  Denk hierbij aan de preambule van de statuten van de bibliotheek of de omschrijving zoals deze bij de KvK staat vermeld.
 • Beleidsplan van de bibliotheek
 • Dit kan een meerjarenplan zijn of een samenvatting daarvan.
 • Verslag van de uitgeoefende activiteiten
  Het jaarverslag of een samenvatting daarvan.
 • Financiële verantwoording
  De jaarrekening of een samenvatting daarvan.
 • Beloningsbeleid
  Vermeld hier onder welke cao het personeel valt (in de meeste gevallen cao openbare bibliotheken). 
  Vermeld, voor zover van toepassing, dat er voor het bestuur of de Raad van Toezicht een (vacatie)regeling is, die op verzoek ter inzage is.
Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 25 februari 2019