Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Culturele ANBI-status

De VOB heeft haar leden, voor zover een gesubsidieerde instelling of instelling zonder winstoogmerk, collectief bij de Belastingdienst opgegeven als culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling).

De Belastingdienst heeft alle bij de VOB aangesloten bibliotheken en PSO's geaccepteerd voor de culturele ANBI-status.

Voorwaarden

Vanaf januari 2014 verandert de regelgeving voor ANBI's en komen er nieuwe voorwaarden.

Deze voorwaarden hebben vooral als doel het vertrouwen van het publiek te bevorderen door per instelling meer openheid te geven over de doelstelling, activiteiten en financiën.
In juli hebben alle ANBI's een brief hierover gekregen van de Belastingdienst. In deze brief is aangegeven welke gegevens vanaf 2014 openbaar gemaakt moeten worden via een internetsite.

De VOB adviseert haar leden om er zelf zorg voor te dragen dat de gevraagde gegevens goed vindbaar op de eigen website staan, bijvoorbeeld onder een knop 'Over ons'.

Suggesties

Hieronder een overzicht van de betreffende gegevens en een aantal suggesties voor de manier waarop bibliotheken die openbaar kunnen maken:

 • Naam van de organisatie
  Gebruik hier de statutaire naam zoals deze bekend is bij de Kamer van Koophandel (KvK) en vermeld hierbij ook het nummer van de KvK en uw fiscale of BTW nummer.
 • Contactgegevens
  Vermeld hier het postadres en het algemene emailadres van de bibliotheek, zoals dat ook bij de KvK bekend is.
 • Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden/Raden van Toezichtleden van de bibliotheek
  Tenzij daarvoor ontheffing is verleend vanwege een reëel veiligheidsrisico.
 • Doelstelling van de organisatie
  Denk hierbij aan de preambule van de statuten van de bibliotheek of de omschrijving zoals deze bij de KvK staat vermeld.
 • Beleidsplan van de bibliotheek
 • Dit kan een meerjarenplan zijn of een samenvatting daarvan.
 • Verslag van de uitgeoefende activiteiten
  Het jaarverslag of een samenvatting daarvan.
 • Financiële verantwoording
  De jaarrekening of een samenvatting daarvan.
 • Beloningsbeleid
  Vermeld hier onder welke cao het personeel valt (in de meeste gevallen cao openbare bibliotheken).
  Vermeld, voor zover van toepassing, dat er voor het bestuur of de Raad van Toezicht een (vacatie)regeling is, die op verzoek ter inzage is.
Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 09 april 2018