Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Stichting Certificering Openbare Bibliotheken

Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB) voert de certificering Openbare Bibliotheken uit.

De VOB en VNG hebben in 2006 gezamenlijk de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB) opgericht. SCOB bevordert de kwaliteit van Nederlandse Openbare Bibliotheken in het belang van de gebruiker van bibliotheekdiensten. De stichting is onafhankelijk, richt op transparante wijze een objectief systeem in van kwaliteitszorg en certificering en draagt zorg voor het onderhoud daarvan. Daarmee krijgen tegelijkertijd gemeenten, als subsidiërende partij, inzicht in de kwaliteit en ontwikkeling van hun bibliotheken. Op basis daarvan zijn gemeenten in staat maatschappelijke verantwoording af te leggen. 

In het stelsel van Openbare Bibliotheken neemt kwaliteitszorg een belangrijke plaats in. De derde ronde van certificering (2014-2017) is gericht op de toekomstbestendigheid van bibliotheekorganisaties. Certificering vindt plaats conform het voorstel voor de derde ronde Certificeringsnorm Openbare Bibliotheken “Zichtbare waarde”

Het bestuur van SCOB bestaat uit leden benoemd op voordracht van VOB en VNG. Zij kiezen uit hun midden de voorzitter van SCOB. 

Omdat op 31 december 2017 de derde certificeringsronde afloopt zijn eind 2016 verkennende besprekingen gestart met verschillende stakeholders uit de sector over de opzet en inhoud van de opvolger van de derde ronde. Updates vindt u op de pagina Certificering Openbare Bibliotheken.

Herbenoeming - febr 2017

Het VOB bestuur heeft Els Brons is per 1 januari 2017 herbenoemd voor een tweede zittingstermijn van vier jaar.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 03 april 2017