Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB) voert de pensioenregelingen uit van de werkgevers in de openbare bibliotheeksector.

Het pensioenfonds is een onafhankelijke stichting en wordt geleid door een bestuur.

Bestuur

Het bestuur van het POB bestaat uit acht mensen. Zij werken in de OB sector of hebben dat in het verleden gedaan.

De Vereniging Openbare Bibliotheken benoemt vier mensen vanuit de werkgeversorganisatie en de werknemersorganisatie FNV Publieke Zaak en CNV Connectief benoemen ook vier mensen.

Verantwoordingsorgaan nieuwe stijl

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden. Werknemers, gepensioneerden en de werkgever worden elk door twee leden vertegenwoordigd.
Vanuit de VOB nemen:

  • Bart Dingemans (oud-directeur WOB);
  • en Frans van Groeninge (oud hoofd bedrijfsvoering Bibliotheek Midden-Brabant);

plaats in het Verantwoordingsorgaan.

Pensioenadministratie

Het pensioenfonds heeft zijn pensioenadministratie uitbesteed aan de uitvoeringsorganisatie AZL.

Andere taken die AZL uitvoert in opdracht van het fonds zijn onder meer:

  • het uitbetalen van de pensioenen;
  • communicatie, zoals de webstie en het Uniform Pensioenoverzicht;
  • samenstellen van de jaarrekening.

Vacature - febr 2017

In het bestuur Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB) vindt een verschuiving plaats. Bestuurslid Rob Pronk verschuift van de sectie werkgevers naar de sectie gepensioneerden (vacature). Hierdoor ontstaat een vacature voor de werkgevers. Het VOB bestuur gaat op korte termijn haar jaarlijkse gesprek met het werkgeversdeel uit het POB bestuur voeren om over beide onderwerpen te overleggen.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 16 juli 2018