Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Klantgerichte Benadering vanuit Netwerk Bibliotheken

Het consortium gaat Stichting Klantgerichte Benadering vanuit het Netwerk Bibliotheken heten.

Als het consortium er is, zal er een nieuwe invulling gegeven worden aan artikel 11 van de Algemene Voorwaarden van de KB.

Conceptstatuten - juli 2016

De VOB heeft conceptstatuten voor het consortium laten opstellen. Deze zijn aan de KB gegeven voor inbreng. 

Gebruik klantgegevens - dec 2015

Job Cohen en Ton Brandenbarg zijn verkenners die op verzoek van het VOB-bestuur begonnen zijn aan een onderzoek naar de samenhang van de nationale digitale bibliotheek en de lokale openbare bibliotheken.

Het VOB-bestuur en de Koninklijke Bibliotheek (KB) zijn akkoord met het definitieve advies van Cohen en Brandenbarg over de inrichting van het consortium 'Gebruik klantgegevens binnen het netwerk bibliotheken'.

Dit traject kan nu formeel worden afgesloten. De KB en VOB danken de heren Cohen en Brandenbarg alsmede de voorbereidingsgroep voor de geleverde inspanningen.

Dossier lenen e-books - sep 2015

Er is veel te doen over de prijs van het e-books aanbod en het tarief van het zogenaamde 'digital only'-abonnement. De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft tot 1 januari 2016 de tijd gekregen van het ministerie om deze wettelijke taak uit te voeren. De VOB en KB vragen uw aandacht en zorgvuldigheid waar het gaat om communicatie naar pers en publiek over deze kwestie. Meer informatie in het bericht 'Gratis e-books bestaan niet'.

Bestuur stelt verkenners aan - aug 2015

Het VOB-bestuur heeft in zijn vergadering van 3 juli 2015 besloten om twee 'verkenners' opdracht te geven om te onderzoeken hoe de motie Bergfeld c.s. met betrekking tot de nationale digitale bibliotheek kan worden uitgevoerd. De verkenners zijn Job Cohen en Ton Brandenbarg.

Deze motie gaf aan dat de VOB een andere koers moest gaan varen dan de VOB tot dan toe overeengekomen was met de Koninklijke Bibliotheek en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De leden van de VOB konden zich daarin niet vinden en lieten dat bij motie weten.

Om mogelijke oplossingen voor de ontstane situatie te onderzoeken besloot het VOB-bestuur twee verkenners aan te stellen. Dat zijn Job Cohen en Ton Brandenbarg.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017