Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Publicaties over de VOB

De verenigingsgebonden publicaties zijn te downloaden of te bestellen via vereniging@spam-preventiondebibliotheken.nl of (030) 30 70 300.

Onze vereniging, Huis van de Bibliotheken, in 2018

Ons leden hebben het jaarverslag 2018 goedgekeurd op de alv van 13 juni 2019. 2019; 19 pag.

Download hier ons jaarverslag 2018 met verkorte jaarrekening 2018.

Jaarplan Samenwerken aan een nieuwe koers

Onze vereniging gaat verder met de ingeslagen koers. Ons leden hebben het jaarplan 2019 goedgekeurd op de alv van 6 december 2018. 2018; 5 pag.

Download hier ons jaarplan 2019.

Onze vereniging, plek voor bibliotheken, in 2018

Onze vereniging is een nieuwe koers ingeslagen terug te vinden in ons jaarplan. Ons leden hebben het jaarplan 2018 goedgekeurd op de alv van 7 december 2017. 2017; 13 pag.

Download hier ons jaarplan 2018.

Nieuwe samenwerkingen en meer in 2017

De VOB zocht in 2017 samenwerking met UWV, Belastingdienst, Koninklijke Bibliotheek, Stichting Lezen & Schrijven, VNG, IPO en de ministeries van BZK, van OCW en van Veiligheid & Justitie, MBO-raad, PO-raad en VO-raad en vele andere maatschappelijke organisaties op landelijk niveau, zoals bijv. Seniorweb en Sociaal Werk Nederland.
Ons leden hebben het jaarverslag 2017 goedgekeurd op de alv van 14 juni 2018. 2018; 12 pag.

Download hier ons jaarverslag 2017 met verkorte jaarrekening 2017.

Onze speerpunten en activiteiten in 2017

Bekijk in 'Onze speerpunten en activiteiten in 2017' wat de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) gaat doen. Aandacht is er voor de veranderingen in onze sector. De openbare bibliotheken zijn zichzelf opnieuw aan het positioneren. Ook binnen onze vereniging zijn we hard bezig met aanpassingen. 

Dit jaarplan is - na verwerking van twee opmerkingen - goedgekeurd door onze leden op de alv van 8 december 2016. 2016: 12 pag.

Download hier ons jaarplan 2017.

Onze vereniging in 2016

In 2016 zijn we als vereniging hard aan het werk gegaan met de vernieuwing van onze vereniging en een herpositionering van onze bibliotheken. Het jaarbericht 'Onze vereniging in 2016' is een zeer beknopt jaarverslag waarin wij u meenemen wat er allemaal gebeurd is binnen onze branche en vereniging.

Dit jaarbericht is goedgekeurd door onze leden op de alv van 15 juni 2017. 2017: 20 pag.

Download hier het jaarverslag 2016 met verkorte jaarrekening 2016.

Speerpunten en activiteiten in 2016
Omslag jaarplan VOB 'Speerpunten en activiteiten in 2016'

Het jaarplan VOB 'Speerpunten en activiteiten in 2016' is in december 2015 door de ledenvergadering vastgesteld.
Dit jaarplan is in een nieuw jasje gestoken als voorbode voor andere vernieuwingen die in de huisstijl zullen optreden. Onze uitingen weerspiegelen op die manier de veranderingen die in de sector en in de vereniging plaatsvinden. De rode draad in deze veranderingsprocessen is samen te vatten als: minder aandacht voor boeken, meer voor burgers. 2016; 14 pag.

Download hier het jaarplan 2016.

VOB 3.0 adviesrapport BMC Advies - 2015
Omslag adviesrapport VOB 3.0 van BMC Advies

De algemene ledenvergadering van de VOB besluit op 10 december 2015 de aanbevelingen van het advies VOB 3.0, gericht op het beter laten functioneren van de vereniging, over te nemen. 2015; 37 pag.

Download hier het adviesrapport.

Jaarbericht 2015

In 2015 is de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) gestart met een herpositionering van de vereniging als branche- en belangenorganisatie aan de hand van het rapport 'VOB 3.0'. Het jaarbericht 'De VOB in 2015' is een zeer beknopt jaarverslag waarin wij u meenemen wat er allemaal gebeurd is binnen onze branche en vereniging.

Dit jaarbericht is goedgekeurd door onze leden op de alv van 16 juni 2016. 2016: 12 pag.

Hier te downloaden met verkorte jaarrekening 2015

Jaarplan Vereniging van Openbare Bibliotheken voor 2015

De speerpunten, activiteiten en gewenste resultaten waar de VOB aan gaat werken in 2015. 2014; 16 pag.


Kosteloos voor leden.
Hier te downloaden.

Jaarverslag Vereniging van Openbare Bibliotheken in 2014
Cover jaarverslag VOB 2014

De VOB bleef in 2014 het lobbycircuit flink bespelen, de maatschappelijke meerwaarde van het bibliotheekwerk uitdragen en de publiciteit zoeken.  2015; 24 pag.


Hier te downloaden met verkorte jaarrekening 2014.

Jaarplan VOB 2014

De speerpunten, activiteiten en gewenste resultaten waar de VOB aan gaat werken in 2014. 2013; xx  pag.


Hier te downloaden.

Verenigingsbeleidsplan 2014 - 2017

Het Verenigingsbeleidsplan is gebaseerd op de resultaten van de ledenraadpleging 2012. Het beleidsplan geeft een kader voor het bepalen van prioriteiten en mate van inzet op activiteiten voor de VOB. Het bestuur heeft zes verbeterpunten vastgesteld. 2014; 13 pag.

Kosteloos voor leden.
Hier te downloaden.

Jaarverslag VOB 2013

De hoogtepunten uit het verenigingsjaar en de resultaten op de drie kerntaken van de VOB in 2013. 2014; 23 pag.

Hier te downloaden met verkorte jaarrekening 2013

 

 

De VOB levert waarde

Herzien in 2014; 4 pag.


Hier te
downloaden.

Jaarplan VOB 2013

De speerpunten, activiteiten en gewenste resultaten waar de VOB aan gaat werken in 2013. 2013; 28 pag.

Hier te downloaden.

Jaarverslag VOB 2012

De hoogtepunten uit het verenigingsjaar en de resultaten op de drie kerntaken van de VOB in 2012. 2013; 30 pag.

Hier te downloaden met verkorte jaarrekening 2012

Over ons
Afbeelding cover Over ons

Flyer over de nieuwe Vereniging van Openbare Bibliotheken. 2010: 1 pag.

 

Hier te downloaden.

Een nieuwe Vereniging van Openbare Bibliotheken

Splitsing van de taken van de VOB in branche- en besteltaken. 2009; 9 pag.

Hier te downloaden.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 15 juli 2019