Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

12-06-2013

Terugblik op inspiratieworkshop

Ondernemer, leider, coach. Dat zijn de rollen waarop de 16 deelnemers zijn aangesproken tijdens de inspiratieworkshop 'Ondernemen met Bibliotheken' op 6 juni 2013. Aangestoken door het... meer »

04-06-2013

Goud in handen

De erfgoedagenda 'Goud in handen' is de brochure die u kunt gebruiken in uw gesprekken met uw gemeente. U kunt hiermee uw bibliotheek positioneren als lokale partner voor... meer »

26-02-2013

Brief minister OCW over e-books

Het leenrecht dat openbare bibliotheken hebben om fysieke boeken tegen een vergoeding uit te lenen, geldt niet voor e-books. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) laat... meer »

28-01-2013

Juridische dienstverlening bestuurlijke procedures

Vernieuwing samenwerking met Stadhouders Advocaten meer »

10-01-2013

Andere financiering scholing OR

In 2013 komt er nieuwe systeem voor scholing van ondernemingsraadsleden. Vooruitlopend op een wetswijziging heeft de SER (Sociaal-Economische Raad) op 1 januari nieuwe bepalingen doorgevoerd. De SER... meer »

12-12-2012

Bibliotheekwetgeving en organisatie centrale...

Voorzitter Kars Veling heeft een gepassioneerde oproep aan de ALV van de VOB gedaan om gezamenlijk op te trekken om zo de klant te bedienen met De Bibliotheek Nederland in het kader van komende... meer »

12-12-2012

Tussentijdse wijzigingen cao OB

De cao-ledenvergadering van de VOB heeft ingestemd met de tussentijdse wijziging van enkele bepalingen over vakantie en verlof in de cao Openbare Bibliotheken. Een meerderheid van de leden heeft... meer »