Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

21-09-2017

Bibliotheken tevreden uitvoering certificering...

Certificering levert bibliotheken veel bruikbare en leerzame informatie op, is de conclusie van het rapport 'Evaluatie derde certificeringsronde openbare bibliotheken 2014-2017'. De 44 bibliotheken... meer »

11-09-2017

Ontwikkelingen nieuw certificeringskader

Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Cultuurconnectie, Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB), Stichting Samenwerkende Provinciale Ondersteuningsinstellingen Nederland (SPN),... meer »

04-09-2017

Bibliotheken zetten in op basisvaardigheden

Vrijwel alle openbare bibliotheken hebben een cursus- en trainingsaanbod basisvaardigheden voor volwassenen. Dat blijkt uit het onderzoek 'Dienstverlening openbare... meer »

04-09-2017

Beleidsregel Boeteoplegging...

Door de wijzigingen van de Arbowet en het Arbobesluit wordt ook de Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet aangepast. De gewijzigde beleidsregel Boeteoplegging is van toepassing op... meer »

15-08-2017

Fantasierijk start eind augustus

Op 28 augustus starten we met het thema FANTASIERIJK uit de positioneringscampagne 'De Bibliotheek maakt je rijker'. Jullie kunnen gebruik maken van blogs, social media banners en posters. De... meer »

15-08-2017

Peiling burgerinitiatieven en aanbieders...

Helft van onze leden (76 van de 150 bibliotheekorganisaties) heeft onze peiling burgerinitiatieven en commerciële bibliotheekaanbieders binnen het openbare bibliotheeknetwerk ingevuld. Deze peiling... meer »

14-08-2017

Kamerbrief beheerplan digitale openbare...

Minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) biedt met een Kamerbrief het beheerplan Landelijke Digitale Openbare Bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek (KB) aan. Zij doet dit aan... meer »