Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

14-02-2019

Vernieuwing Code Culturele Diversiteit

De huidige Code Culturele Diversiteit uit 2010 is toe aan een vernieuwing en daar is jouw hulp voor nodig. Inclusiviteit Het vernieuwen van de Code Culturele Diversiteit is één van de actiepunten... meer »

14-02-2019

Vier nieuwe proeftuinen bekendgemaakt!

Op de Landelijke dag nieuwe bibliotheekinitiatieven van 14 februari ontvingen vier innovatieve bibliotheekprojecten die experimenteren met nieuwe ambities, een aanmoedigingsprijs van €10.000,-... meer »

13-02-2019

Gemeentelijke bezuinigingen openbare bibliotheken

Om een goed beeld te krijgen van de diverse geluiden over nieuwe gemeentelijke bezuinigingen onder onze leden, heeft de Vereniging van openbare Bibliotheken (VOB) een peiling... meer »

13-02-2019

Brancherapport verzuimcijfers 2018

ArboNed heeft in opdracht van de Vereniging van Openbare Bibliotheken, de periodieke brancherapportage over het ziekteverzuim in 2018 uitgebracht.  Minder meldingen In het brancherapport is te... meer »

13-02-2019

VriendenLoterij investeert in taal- en...

De VriendenLoterij heeft op maandag 11 februari tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala extra geïnvesteerd in vijf initiatieven die bijdragen aan het bevorderen van taal- en leesvaardigheid... meer »

11-02-2019

Culturele organisaties en zzp'ers

De Boekmanstichting voert een breed onderzoek uit naar de inzet van vrijwilligers, stagiairs en werkervaringsplaatsen (VSW’ers) in de culturele en creatieve sector.  Arbeidsmarkt Er... meer »

11-02-2019

VriendenLoterij steunt De Leescoalitie

VriendenLoterij-ambassadeur Wolter Kroes heeft een cheque van €400.000,- euro uitgereikt aan de Leescoalitie, die dit bedrag de komende jaren in gaat zetten om campagnes te blijven... meer »