Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

29-11-2017

Principe-afspraken loonruimte 2018

In het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (COAOB) hebben de cao-partijen op 31 oktober 2017 principe-afspraken gemaakt over de invulling van de loonruimte in 2018. Andere... meer »

27-11-2017

Werkbezoek Michel Rog aan bibliotheek Haarlem...

Op uitnodiging van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) bezocht Michel Rog (Tweede Kamerlid CDA) en Ron Dreijer (schaduwraadslid CDA Haarlem) de Haarlemse Bibliotheek in... meer »

22-11-2017

Motie bibliotheken in kleine kernen aangenomen

De Tweede Kamer nam op 21 november met algemene stemmen ook een motie aan waarmee de Kamer de regering verzoekt zich in te spannen voor het behoud van bibliotheken in kleine gemeenten en om bij de... meer »

22-11-2017

Motie terugdringen laaggeletterdheid aangenomen

De Tweede Kamer nam op 21 november met algemene stemmen een motie over het terugdringen van laaggeletterdheid aan. Tweede Kamerleden Michel Rog (CDA) en Vera Bergkamp (D66) dienden deze motie in... meer »

21-11-2017

Delen maakt je rijker: 100% bibliotheken!

Op 20 november presenteerden bibliotheken hun innovatieve projecten in de vorm van acht parels en vijftien deel-je-rijk-sessies tijdens 'Delen maakt je rijker: 100% bibliotheken' in Cultura,... meer »

14-11-2017

Cultuurbegroting in de Tweede Kamer

Op maandag 13 november was het eerste wetgevingsoverleg van minister Ingrid van Engelshoven met de Tweede Kamer. De cultuurbegroting was onderwerp van overleg. Regeerakkoord Het regeerakkoord... meer »

08-11-2017

Uitvoering reparatie WW en WGA

U ontvangt binnenkort een welkomstbericht van Stichting PAWW (SPAWW) waarin u wordt geïnformeerd over het registratieproces en wat van u als werkgever wordt verwacht in het kader van de reparatie WW... meer »