Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

03-07-2019

VAO Laaggeletterdheid

Op 2 juli stemde de Tweede Kamer over de moties die tijdens het VAO Laaggeletterdheid op 27 juni zijn ingediend. Aangenomen moties Het VAO vond plaats in het verlengde van het algemeen overleg... meer »

01-07-2019

Huidige cao loopt door

De huidige cao Openbare Bibliotheken (OB) wordt nu verlengd, ten hoogste voor een jaar, met inbegrip van twee aanpassingen per 1 juli 2019. De onderhandelingen voor een nieuwe cao lopen op... meer »

01-07-2019

Subsidie voor 6 innovatieve bibliotheekprojecten

In het kader van de Tijdelijke regeling Innovatiegelden, hebben zes bibliotheekprojecten subsidie toegekend gekregen van de Koninklijke Bibliotheek Innovatieve bibliotheekprojecten De... meer »

27-06-2019

Aanvulling gevolgen wijziging minimumloon

Per 1 juli wordt het wettelijk minimumloon verhoogd naar 1.635,60 euro. Dit heeft tot gevolg dat de eerste trede van schaal 1 vervangen moet worden in de cao Openbare Bibliotheken door dit... meer »

26-06-2019

VM Magazine 'VOB laat zich inspireren door SDG's'

Hoe sluit het strategieproject VOB 3.0 aan op de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties? Lees het interview 'VOB laat zich inspireren door SDG's' met adjunct-directeur... meer »

26-06-2019

Actieagenda Digitaal

In 2019 heeft de commissie Digitaal gewerkt aan de Actieagenda Digitaal over de digitale ambities van de openbare bibliotheken. De commissie heeft daarmee een kader voor de vereniging opgesteld voor... meer »

26-06-2019

Duurzaamheid in de culturele sector

Op 20 juni publiceerde de Boekmanstichting samen met Bureau 8080 hun sectorbrede onderzoek ‘Duurzaamheid in de culturele sector. Steppingstones voor toekomstig duurzaamheidsbeleid’, over duurzaamheid... meer »