Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

19-09-2013

Doe mee met Nederland Schrijft

Self-publishing door Amerikaanse bibliotheken staat volop in de belangstelling. Nederland Schrijft is de website voor nieuw schrijftalent in Nederland. Bibliotheek Zuid-Kennemerland, de Brabantse... meer »

26-08-2013

Regiobijeenkomsten cao en A&O-fonds

De nieuwe cao OB komt eraan. Directeuren van openbare bibliotheken kunnen hun wensen en suggesties uitspreken voor de nieuwe cao 2014-2015. Houdt in uw agenda 19 september, 24 september of 26... meer »

08-08-2013

Verbindendverklaring vakantiebepalingen

Sinds 1 januari 2012 zijn de cao-bepalingen inzake vakantie gewijzigd. Deze gewijzigde bepalingen zijn per 27 juli 2013 algemeen verbindend. meer »

06-08-2013

Ontwikkelingen gemeentefonds

De komende periode gaat er nogal wat veranderen in het gemeentefonds. Dit wordt in de meicirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken uitvoerig toegelicht. meer »

30-07-2013

Modelconvenant gemeenten

De juridische adviseurs constateerden in de trajecten van het bezwaar tegen bezuinigingen dat er geen adequate afspraken (meer) waren tussen bibliotheek en gemeente(n). meer »

26-07-2013

Payroller heeft dezelfde rechten

Kantonrechters hebben de afgelopen maanden diverse malen uitspraak gedaan over de payrollconstructie. Uit de uitspraken volgt dat voor de beoordeling van rechten van werknemers door de formele... meer »

24-07-2013

Wijziging Wet op de ondernemingsraden

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) is per 1 juli 2013 op een paar punten gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn: meer »