Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

17-02-2017

Wat ons bestuur besproken heeft op 9 februari

Onze leden en bestuur ontmoeten elkaar op dit moment weinig. Een vereniging bloeit als er uitwisseling is tussen leden, bestuur en bureau. Dat kan beter bij onze Vereniging. Daar gaan we aan werken.... meer »

15-02-2017

Informatiebeveiliging en Privacy...

In samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek (KB) en Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) organiseert de Stichting Samenwerkende POI's Nederland (SPN) vier regiobijeenkomsten rondom... meer »

08-02-2017

Enthousiasme met kritische kanttekeningen bij...

Tijdens de inspiratiesessie over de rol van HR bij innovatie op 26 januari in het Eemhuis, kreeg het idee om een nieuw HR-netwerk vorm te geven veel steun van de aanwezigen. Het netwerk is... meer »

08-02-2017

Uitnodiging regionale bijeenkomsten Actieagenda

Provincies en Provinciale Ondersteuningsinstellingen (POI’s) hebben bekend gemaakt hoe en wanneer zij gemeenten en lokale bibliotheken willen betrekken bij de uitwerking van de Innovatieagenda in... meer »

07-02-2017

Data bibliotheken openbaar na wob-verzoek

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de 'Data openbare bibliotheken' openbaar gemaakt en daarmee het eerdere Wob-verzoek ingewilligd. De data zijn te downloaden... meer »

07-02-2017

Wat doet uw bibliotheek voor kinderen in armoede?

Wij zijn op zoek naar bibliotheken die activiteiten ontplooien voor kinderen in armoede en hun collega-bibliotheken daar graag mee willen inspireren. Structurele financiering  De Vereniging... meer »

06-02-2017

Effectmeting: Hoognodig - meervoudig verantwoorden

Deze editie van het Nationale Bibliotheekcongres op dinsdag 14 maart in Assen, is het onderwerp Jeugd en draait alles om kinderen en jongeren. Geen vreemd onderwerp aangezien de helft van de... meer »