Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

09-04-2018

Werkgever heeft tot 1 juli 2018 om arbocontract...

Door de invoering van een wettelijk basiscontract voor arbozorg moet de werkgever in een nieuw contract met de arbodienst of de bedrijfsarts verplicht een aantal zaken opnemen. De Arbowetgeving is... meer »

09-04-2018

Regel tijdig de overgangsregeling LKV

Sinds 1 januari 2018 vervangt het loonkostenvoordeel (LKV) de oude premiekortingsregeling voor arbeidsgehandicapte en oudere werknemers. Om in aanmerking te komen voor de overgangsregeling is een... meer »

05-04-2018

Voortgang avv-procedure verzamel-cao private...

Stichting PAWW verwacht dat de verzamel-cao private aanvulling WW en loongerelateerde WGA voor de Openbare Bibliotheken op 1 juli a.s. van kracht zal. Stichting PAWW heeft eind januari een aanvraag... meer »

03-04-2018

Vernieuwd: handboek landelijke huisstijl...

Er is een nieuwe versie van het huisstijlhandboek beschikbaar. Met onder andere iconen, fontlicenties en vooral veel extra voorbeelden van uitingen voor o.a. narrowcasting en social media. Ook zijn... meer »

29-03-2018

Actieprogramma Tel mee met Taal verder in 2019

Minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) informeerde op 26 maart de Tweede Kamer over de voortgang van het actieprogramma Tel mee met Taal, om laaggeletterdheid te voorkomen en te... meer »

29-03-2018

Nieuwe cao voor 2 branches in ontwikkeling

In maart zijn de eerste twee werkgroepen van start gegaan voor input nieuwe gezamenlijke cao voor bibliotheken en kunsteducatie. In de werkgroepen zitten vertegenwoordigers uit beide branches... meer »

21-03-2018

Regiogidsen gezocht!

De werkwijze van het innovatie programma Route 2020 van de VOB is zo succesvol gebleken, dat de KB, SPN en VOB deze innovatiebeweging voort willen zetten. Want innovatie houdt natuurlijk nooit op.... meer »