Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

16-07-2019

Modelovereenkomsten voor vrijwilligers en...

Het agendapunt over vrijwilligers, stagiairs en werkervaringsplaatsen uit de ‘Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector 2017 – 2023’, is door De Vereniging Nederlandse Poppodia en... meer »

10-07-2019

Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024

Op 13 juni debatteerde de Tweede Kamer met minister Van Engelshoven over het plan 'Samen aan de slag voor een vaardig Nederland; vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 – 2024'. Vier ministeries Het... meer »

09-07-2019

Development and access to information 2019

IFLA publiceerde het rapport 'Development and access to information 2019' met cijfers, voorbeelden en analyses van hoe bibliotheken essentiële partners zijn voor ontwikkeling en zorgen... meer »

08-07-2019

Bibliotheekvoorzieningen gratis voor alle jeugd

Op donderdag 4 juli is de motie Asscher/Ellemeet om bibliotheekvoorzieningen voor alle kinderen in Nederland tot 18 jaar kosteloos toegankelijk te maken, met algemene stemmen... meer »

03-07-2019

VAO Laaggeletterdheid

Op 2 juli stemde de Tweede Kamer over de moties die tijdens het VAO Laaggeletterdheid op 27 juni zijn ingediend. Aangenomen moties Het VAO vond plaats in het verlengde van het algemeen overleg... meer »

01-07-2019

Huidige cao loopt door

De huidige cao Openbare Bibliotheken (OB) wordt nu verlengd, ten hoogste voor een jaar, met inbegrip van twee aanpassingen per 1 juli 2019. De onderhandelingen voor een nieuwe cao lopen op... meer »

01-07-2019

Subsidie voor 6 innovatieve bibliotheekprojecten

In het kader van de Tijdelijke regeling Innovatiegelden, hebben zes bibliotheekprojecten subsidie toegekend gekregen van de Koninklijke Bibliotheek Innovatieve bibliotheekprojecten De... meer »

Artikel 1 tot 7 van 423