Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

De publicaties van de VOB

Informatie, inspiratie, gezamenlijke afspraken, ervaringen en inzichten van collega bibliotheekdirecteuren!

Onderstaande publicaties van de VOB zijn in print leverbaar. Prijzen zijn exclusief btw. Bestellingen kunt u mailen aan vereniging@spam-preventiondebibliotheken.nl

Klik op een titel voor meer informatie over de publicatie.

Praktijkgids Lobby en relatiebeheer voor bibliotheken: een goed verhaal en een goede relatie
Omslag Praktijkgids Lobby en relatiebeheer voor bibliotheken: een goed verhaal en een goede relatie

Ter ondersteuning van jullie lokale lobby kunnen jullie gebruik maken van deze publicatie. In de gids wordt het belang van het opbouwen van een relatie aangevuld met tips van mensen uit het veld. 2017; 39 pag.

Download hier Praktijkgids Lobby en relatiebeheer voor bibliotheken: een goed verhaal en een goede relatie.

Sterker door certificering

In de brochure vertellen de directeuren/bestuurders van vijf recentelijk getoetste bibliotheken openhartig over hun ervaringen met de audit in deze 3e certificeringsronde. Ook wethouders komen aan het woord. Zij zien het instrument als een belangrijk houvast en als verbinding tussen de lokale praktijk en landelijke ontwikkelingen. 2016; 23 pag.

Ook hier te downloaden.

Denken, durven, doen
Omslag denken durven doorpakken over de praktijk van maatschappelijk ondernemen bij bibliotheken brochure de bibliotheek onderneemt

Brochure over de praktijk van maatschappelijk ondernemen bij bibliotheken uit het programma 'De Bibliotheek onderneemt'. Vijf bibliotheekdirecteuren komen aan het woord over hun bereidheid om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken, want elke organisatievorm en elke samenwerking is denkbaar. 2015; 23 p.

Ook hier te downloaden.

Gedeeld gebouw als begin
Omslag 'Gedeeld gebouw als begin over de weerbarstige maar kansrijke praktijk in multifunctionele gebouwen.'

Veel bibliotheken opereren binnen multifunctionele accommodaties. Gezamenlijke huisvesting brengt kansen en uitdagingen. In deze brochure 'Gedeeld gebouw als begin over de weerbarstige maar kansrijke praktijk in multifunctionele gebouwen' komen vertegenwoordigers van vijf bibliotheken aan het woord over hun ervaringen en hun ambities. Uit het programma de Bibliotheek onderneemt. 2015: 23 pag.

Ook hier te downloaden.

Cao-boekje 2015-2019
Omslag cao Openbare Bibliotheken 2015-2019

Het cao-boekje is een tekstuitgave van de cao Openbare Bibliotheken die is afgelsoten door de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB), FNV Publiek Belang en CNV Connectief. De looptijd is van 15 juni 2015 toto 30 juni 2019. 2015; 84 pag.

Bestellingen kunt u doen via NBD Biblion.
Of bekijk de cao op Werkgeverszaken | Cao 2015-2019.

Ansichtkaart Libraries in Europe
Ansichtkaart Libraries in Europe

De VOB laat met deze ansichtkaart zien hoe belangrijk bibliotheken zijn in Europa. 2015: 1 pag. 

 

 

 

Koersvast Gefinancierd! Reisgids voor duurzame financiering van de openbare bibliotheek
Afbeelding cover Koersvast Gefinancierd! Reisgids voor duurzame financiering van de openbare bibliotheek

De reisgids bevat tips, suggesties, voorbeelden en reisbrieven. Kortom een complete reisgids boordevol inspiratie om uw eigen koers uit te zetten naar een duurzame financiering van uw Bibliotheek. Samengesteld door Astrid Vrolijk-de Mooij en Giep Hagoort. 2015: 130 pag.

 

Te bestellen bij Rijnbrink Groep.

Ook hier te downloaden.

Grijp de kansen van de nieuwe bibliotheekwet!

De brochure is een uitleg bij de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), kortweg bibliotheekwet. De Wsob geeft u ook kansen die u kunt gebruiken bij het beinvloeden van uw lokale democratische proces. Hoe kunt u de bibliotheekwet gebruiken voor de positionering van uw bibliotheek?

De brochure 'Grijp de kansen van de nieuwe bibliotheekwet!' gaat in op de wet in grote lijnen, de rechtspositie van de lokale bibliotheek en tips voor acties en promotie. 2015; 28 pag.

Alleen te downloaden via deze website.

Werkkostenregeling in de Bibliotheek

De Werkkostenregeling (WKR) gaat vanaf 1 januari 2015 gelden. Om de mogelijkheden en beperkingen inzichtelijk te maken, biedt de VOB u de handreiking 'Werkkostenregeling in de Bibliotheek' aan. De handreiking is vooral gericht op de afdelingen financiën en HRM. 2014; 28 pag.

Alleen te downloaden via deze website.

Essaybundel Bibliotheek 7.7

Centraal thema is de vraag: 'Waar staat het bibliotheekwerk over zeven jaar?' In de essaybundel 'Bibliotheek 7.7' werpt een groot aantal schrijvers een blik op die toekomst. Een boeiende en leerzame bundel, die de bibliotheek laat zien als een instituut met een grote maatschappelijke waarde voor alle burgers van ons land. Aangeboden aan Hans van Velzen op zijn afscheid op 7.7.2014 door VOB, SIOB, Stichting Bibliotheek.nl en NBD Biblion. Initiatiefnemers van de bundel zijn Evert Slot, Inge van Asperen, Marian Koren en Rob Pronk. 2014; 87 pag.

Alleen nog te downloaden.

De Bibliotheek: waardevrij waardevol

Deze brochure heeft de vorm van een poster en beschrijft de waarde van de bibliotheek die u mee kunt nemen in uw lobby richting de lokale politiek.
De brochure is bedoeld voor zittende en nieuwe gemeenteraadsleden, wethouders en ambtenaren. Het belang van de bibliotheek èn handvatten voor effectief beleid komen aan bod. De brochure is gericht op de nieuwe raadsperiode. 2013; 2 pag.

Bestel nu en u ontvangt als lid van de VOB 45 posters voor € 5!

Voor niet-leden € 17,50 voor 45 posters. Dit is incl. verzend- en administratiekosten en excl. btw.
Ook hier te downloaden.

Handreiking public affairs en lobby voor bibliotheken

In september 2013 heeft de VOB acht workshops gehouden door het land om de bibliotheken voor te bereiden op de gemeenteraadsverkiezingen. In de handreiking vindt u vijf hoofdlijnen met bijbehorende uitwerkingen, citaten van de geïnterviewde mensen en de aanvullingen die in de workshops door de deelnemers zijn gedaan. 2013; 32 pag.

Voor leden € 12,50 en voor niet-leden € 17,50. Dit is incl. verzend- en administratiekosten en excl. btw.
Ook hier te downloaden
.

Arbocatalogus 2013

De arbocatalogus Openbare Bibliotheken is een verzameling van oplossingen voor knelpunten en risico's op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bibliotheken. De catalogus beschrijft middelen en goede werkwijzen/methoden, die tot doel hebben arborisico's te verminderen. 2013.

Alleen te downloaden via deze website:

de Bibliotheek levert waarde; branchestrategie 2012 – 2016

Strategische brancheagenda voor de openbare bibliotheken. Voorbereid door de Commissie Strategie & PA van de VOB. Aangenomen in de ALV van 7 juni 2012. 2012; 28 pag.

Voor leden € 10,- en voor niet-leden € 15,- excl. administratiekosten.
Ook hier te downloaden.
Zie ook de prezipresentatie van de strategische brancheagenda en een samenvatting van de agenda voor gemeenten en samenwerkingspartners.

De onbegrensde bibliotheek; bibliotheekdirecteuren over de samenhang tussen de digitale en de fysieke bibliotheek

Publicatie in de reeks de Bibliotheek in actie waarin vijf directeuren hun inzichten en ervaringen delen over de verhouding van de digitale en de fysieke bibliotheek. 2012; 26 pag.

Voor leden € 10,- en voor niet-leden € 15,- excl. administratiekosten.
Ook hier te downloaden.

Leren excelleren; haal het beste uit je medewerkers

Lessen en voorbeelden uit het MKB Nederland project 'Excelleren nu' dat in diverse sectoren werd uitgevoerd, ook bij 50 bibliotheken tezamen met een aantal PSO’s. De organisaties werden uitgedaagd en ondersteund om hun HRM-beleid steviger vorm te geven en te verankeren in de organisatiestrategie. Resultaat: een verbeterde leercultuur (ook informeel leren) en structurele aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers.
Uitgave: MKB Nederland, 2012, 152 pag. 

Kosteloos voor leden; bij meer dan 2 exemplaren verzendkosten. Voor niet-leden tegen verzend- en administratiekosten.

Zelfroosteren in bibliotheekorganisaties; prettiger en efficiënter werken

Evaluatie van 5 pilotprojecten om tot meer efficiency bij de inzet van personeel te komen en de werknemers meer verantwoordelijkheid te geven bij het bepalen van hun werktijden. Bevat een plan van aanpak om de invoering van zelfroosteren te realiseren. 2012; 40 pag.

Kosteloos voor leden. Voor niet-leden € 15,- excl. administratiekosten.
Ook hier te downloaden.

Marketingcampagnes en effectmetingen

Handleiding voor marketingcampagnes: het bepalen van de doelstelling en het meten van het effect, opgesteld in opdracht van de Commissie Marketing van de VOB. 2011, 15 pag.

Alleen te downloaden via deze site.

Interactie met publiek en politiek in woelige tijden; bibliotheekdirecteuren over kansen en keerzijden

Publicatie in de reeks de Bibliotheek in actie waarin 5 directeuren hun inzichten en ervaringen delen over hun inzet richting burgers en lokaal bestuur om aangekondigde bezuinigingen op hun subsidie te keren. 2011; 26 pag.

Voor leden € 10,- en voor niet-leden € 15,- excl. administratiekosten.
Ook hier te downloaden.

Bezuiniging als breekijzer; bibliotheekdirecteuren over de relatie tussen bezuinigingen en innoveren

Publicatie in de reeks de Bibliotheek in actie waarin 5 directeuren hun inzichten en ervaringen delen over hoe zij van de nood (bezuinigingen) een deugd (gewenste innovatie en beleidsverandering) maken: bezuinigingen als breekijzer voor belangrijke veranderingen. 2011; 26 pag.

Voor leden € 10,- en voor niet-leden € 15,- excl. administratiekosten.
Ook hier te downloaden.

Huisstijl en merkbeeld; schatkamer van de toekomst

Toelichting op de positionering, gezamenlijk merkbeeld en landelijke huisstijl van de openbare bibliotheken. 2011; 90 pag.

Te bestellen bij Bibliotheek.nl.
Ook hier te downloaden:

Altijd prijs; Werpen tarieven toegangsdrempels op?

Onderzoek naar een tariefsysteem waarin de inkomsten van bibliotheken in elk geval niet drastisch dalen, en tegelijkertijd de toegankelijkheid van de instelling en het aantal uitleningen handhaaft en waar mogelijk vergroot. 2009; 27 pag.

 

Alleen nog te downloaden.

De Klant is Koningin; handboek voor de openbare bibliotheken in Nederland

Dit handboek is gebaseerd op een interpretatie van het onderzoeksrapport 'Wie is de klant? De klant in segmenten'. 2008; 39 pag.

Alleen nog te downloaden.

 

Inzicht in toezicht; cultural governance in openbare bibliotheken

Deze uitgave is bestemd voor bestuurders en bevat aanbevelingen voor het deskundig besturen van bibliotheekinstellingen. 2006; 72 pag.

Alleen nog te downloaden.

Richtlijn voor bibliotheken

Vier uitgaven over de richtlijn van basisbiliotheken van VOB en VNG. 2005.

Alleen nog te downloaden:

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 23 juli 2019